Financiën

De Commissie Financiën vervult een signalerende, registrerende, adviserende en controlerende rol binnen de vereniging.

Zij is namens de penningmeester verantwoordelijk voor de uitvoering en van de financiële administratie, het uitvoeren van de geaccordeerde betalingen, het bewaken van de budgetten per commissie en signaleren van (mogelijke) budgetoverschrijdingen.

De CF ondersteunt de penningmeester bij het opstellen van de commissiebegrotingen en clubbegroting.

Bestuurslid :

Arjan Meijerink

Commissie Financiën :

Arjan Meijerink

tel.nr: 06-51709091
emailadres: penningmeester@hulzenseboys.nl