Groene natuurgrasvelden

Ondanks de lange periode van droogte liggen veld 2 en veld 4 er prachtig bij. Een dikke pluim voor de mannen van de Gemeente Hellendoorn!!

TIJDELIJK TRAININGSSCHEMA:

De werkzaamheden van het nieuwe kunstgrasveld zijn inmiddels in volle gang. De verwachting is dat het tweede kunstgrasveld rond 10 september gereed is. We hebben tot die tijd de beschikking over 1 trainingsveld. Daardoor zal er per maandag 27 augustus een tijdelijk trainingsschema van start gaan (zie bijlage) Dit schema zal van kracht blijven tot […]

Uitgifte materiaal.

Zaterdag 25 Augustus van 9:00 tot 11:00 en Maandag 27 Augustus van 19:00 tot 20:30 vind de uitgifte van materiaal plaats aan trainers of leiders. Bij verhindering van zowel trainer als leider svp een bericht sturen ( marco.overkamp@hotmail.com ) wie de plaatsvervanger wordt om de materialen in ontvangst te nemen. Materiaal commissie.

trainingsschema voor alle teams seizoen 2018-2019

Trainingindeling seizoen 2018-2019

Uitgifte kleding:

Donderdagavond 30 augustus vanaf 19.00 zal de kleding van de elftallen weer uitgedeeld worden. Verzoek aan alle leiders om op deze avond tussen 19.00 en 21.00 de tassen op de te komen halen bij de kantine. Bij afgifte van de tassen moet er door de leiders getekend worden voor het ontvangen van de tas. Leiders […]

WERKZAAMHEDEN KUNSTGRASVELD

Er is inmiddels begonnen met de aanleg van ons 2e kunstgrasveld, een perfecte verbetering van ons mooie sportpark. De verwachting is dat het nieuwe veld rond 1 september zal worden opgeleverd en dan spoedig daarna gebruiksklaar is. Daardoor hebben we de gehele maand augustus 1 trainingsveld/wedstrijdveld tot onze beschikking nl. ons hoofdveld. De gemeente heeft […]

Smidserve per 1 september rookvrij

Beste mensen, Achter de schermen zijn de Gemeente Hellendoorn, BLOS en de buitensportverenigingen al een tijd met elkaar in gesprek over hoe om te gaan met roken op de gemeentelijke sportparken. Als aanloop naar een algeheel rookverbod. Dat algemene rookverbod komt er. Geïnitieerd vanuit de overheid en/of vanuit de KNVB. Vooruitlopend op wet en regelgeving […]

Kunstgras

De gemeente raad stemt in met de aanleg van 4 kunstgrasvelden in de gemeente Hellendoorn : Er zal nu z.s.m. begonnen worden met de aanleg van het kunstgrasveld  op Smidserve. Gestreefd zal worden om dit veld begin september gereed te krijgen. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Nieuwe sponsoren

De sponsorcommissie van Hulzense Boys is blij te kunnen melden dat er weer 3 sponsoren bereid zijn zich aan Hulzense Boys te verbinden. Het gaat om D&A Licht, A4 Bouw en Kolkman Business Administration D&A Licht D&A licht is het bedrijf van René Averesch en zijn compagnon Tom Duijn. De lichtadviseurs van D&A Licht hebben […]

Voorbereiding Hulzense Boys 1