Technische zaken

De commissie technische zaken is verantwoordelijk voor alle voetbal technische zaken binnen de gehele vereniging.

De TC (technische commissie) bestaat uit het bestuurslid, beide hoofden en coördinator trainers, deze voert structureel overleg (beleidsafstemming) met de  coördinatoren van de onderliggende geledingen.

De algemene doelstelling is om voorwaarden te scheppen om voor iedere individuele speler zijn/haar top te laten bereiken.

De hoofddoelstelling in het kader van het technisch beleid is: het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen (van senioren tot jeugd) om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. Dit niveau houdt het volgende in:

 

Bestuurslid :

Gerard van der Zande

tel.nr: 53461007
emailadres: zande.gerard@gmail.com

Coördinator Trainers :
Gert Kamphuis
tel.nr: 06-20530519
emailadres: g.j.kamphuis@outlook.com

Hoofd senioren:
René Snellink
tel.nr: 06-13718143
emailadres: renesnellink@gmail.com

Hoofd Jeugd Opleiding:
Thomas van Uunen
tel.nr: 06-54272403
emailadres: jeugd@hulzenseboys.nl

Ondersteuning Hoofd Jeugd Opleiding :
Wout-Jan Hogenkamp
tel.nr: 06-18224743
emailadres: woutjanhogenkamp@hotmail.com

Coördinator onder 15 t/m 19 :
Hans Hoek
tel.nr: 06-18136669
emailadres: jkhoek@home.nl

Coördinator onder 11 en 13 :
Jorden Brand
tel.nr: 06-27094100
emailadres: jorden.brand@planet.nl

Coördinator Onder 9 & mini’s :
Richard Hallink
tel.nr: 06-14323257
emailadres: richard_hallink@hotmail.com

Coördinator Meisjes/Vrouwen :
Marco Overkamp
telnr: 06-29460275
emailades: marco.overkamp@hotmail.com of meisjes-dames@hulzenseboys.nl

Coördinator materialen:
Jodrik Piksen
tel.nr: 06-51266082
emailadres: jpiksen@hotmail.com