​Wijzigingen binnen de Technische Commissie

Graag willen wij met jullie de wijzigingen delen die binnen de TC gaan plaatsvinden.
Dennis van de Lely en Bert Kelder stoppen respectievelijk als Hoofd Jeugd Onderbouw en Hoofd Jeugd Bovenbouw. Inmiddels is al bekend dat Thomas van Uunen als Hoofd Jeugd beide heren opvolgt.

Gert Kamphuis heeft aangegeven te stoppen als TC lid. Gert is binnen de TC  verantwoordelijk voor de portefeuille Trainerszaken en heeft deze functie 8 jaar ingevuld. Daarnaast is hij ook erg betrokken geweest bij vele andere zaken binnen de Technische Commissie. Gert is van mening dat het na die lange periode goed is als zijn functie door iemand anders bekleed gaat worden.

Daarnaast heeft Gerard van der Zande aangegeven te willen stoppen als Hoofd TC / Bestuurslid Technische Zaken. Omdat het hier ook om een bestuursfunctie gaat zou hij, omdat hij dit najaar aftredend is als bestuurslid, zich weer voor een periode van 3 jaar herkiesbaar moeten stellen. Deze verplichting wil Gerard niet aangaan omdat hij zijn vrije tijd t.z.t. op een wat andere manier wil gaan invullen.

Over de invulling van de functies van Gert en Gerard zal nog verder overleg plaatsvinden. Reden dat beide heren dan ook niet direct stoppen met hun werkzaamheden binnen de TC, maar dat pas zullen doen wanneer er vervangers voor beide functies gevonden zijn.      

Mochten er mensen zijn die interesse hebben in één van deze functies, dan kunnen zij dat kenbaar maken bij de Technische Commissie.

Technische Commissie

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor