Van de voorzitter

Lieve mensen

Sinterklaas is weer in het land. De grote kindervriend arriveerde gisteren met zijn Pieten ook weer in Nijverdal. Machtig mooi, al die glunderende kindergezichtjes.
Laat het vooral ook het feest van en voor de kinderen blijven.

Feest was het een tijdje terug ook in huize Piksen, waar de besnorde en grijze eminentie Max zijn 80e verjaardag mocht vieren. Mooi dat ik hem namens onze club de felicitaties en een roodwitte ruiker mocht brengen.
En zoals altijd weer geweldige verhalen uit de oude doos. Uit respect voor de betrokkenen en vrees voor eventuele represailles laat ik details achterwege maar smullen was het.
Bloemen waren er ook voor Henk Stobbelaar (83) en Hennie Reuvekamp die de respectabele leeftijd van 86 jaar bereikte. En er mag weer gekust worden.

Op 4 november was er de Algemene Ledenvergadering, gelukkig na 2 online versies weer fysiek. We kunnen, corona ten spijt, terugkijken op een mooi seizoen 2021/2022 met als hoogtepunten ons jubileum en de promotie van ons vlaggenschip naar de 1e klasse.
Penningmeester Martijn Oosterhoff kon mooie cijfers laten zien. Ook financieel gaat het goed met onze mooie club.

Het bestuur leidt de vereniging maar de leden bepalen het beleid. Goed dat enkele leden van hun (inspreek)recht gebruik maakten. We doen het met en veur mekaar.
Met pijn In het hart maar met omzettend veel waardering voor zijn inzet en vakmanschap nemen wij afscheid van Michel Kolman als bestuurslid. Gelukkig blijft hij voor projecten beschikbaar.
Michel, heel veel dank.

Het project kantine 2.0 vordert gestaag. De stukadoor is geweest en de radiatoren zijn weer geplaatst. Komende weken wordt het plafond vervangen en het nieuwe lichtplan geïnstalleerd. Als laatste wordt de (PVC)vloer gelegd, krijgt de bar een ander aanzicht en wordt als finishing touch het nieuwe meubilair geplaatst.
Daarom zal de kantine gesloten zijn van maandag 12 december tot 2 januari 2023.
Zaterdag 7 januari 2023 (agendeer dit alvast) nieuwjaarsreceptie in onze vernieuwde kantine.

Op 29 oktober was er het druk bezochte Oktoberfest/Pubquiz, zoals gebruikelijk weer super georganiseerd door Boet.
De netto-opbrengst van de quiz, een prachtig bedrag van 400 euro, werd gedoneerd aan de Voedselbank. Deze organisatie verstrekt inmiddels aan ruim 100 gezinnen uit onze gemeente wekelijks een voedselpakket.

Dergelijke initiatieven worden zeer gewaardeerd en zijn ook heel hard nodig. In vrij korte tijd groeide het klantenbestand van circa 65 naar ruim 100 gezinnen terwijl gelijktijdig de aanvoer van levensmiddelen vermindert.
Dat deze doelgroep de tegemoetkoming energiekosten hard nodig heeft spreekt voor zich. Met regelmaat hoor ik opmerkingen van mensen die zeggen die tegemoetkoming van 2x 190 euro helemaal niet nodig te hebben.
Dan weet ik een goede bestemming dichtbij:
*Voedselbank Hellendoorn/Nijverdal – NL80RABO 0141522100
Op afstand maar zeker in ons hart (of niet Rene en Gerben!?)
*Stichting Choe – NL88RABO0354815644
Bovendien zijn giften fiscaal aftrekbaar (ANBI).

Ik ben er trots op dat wij als Hulsen en Hulzenaren oog hebben voor elkaar maar zeker ook voor de noden in de samenleving.
Met mekaar, veur mekaar in optima forma.

Hou van jullie.
Jan

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor