Algemene Ledenvergadering 11 december 2023

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om op maandag 11 december 2023 de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van Sportpark Smidserve aan de G.H. Kappertstraat 45 te Hulsen. Aanvang is 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 4 november 2022
 3.  Jaarverslag bestuur seizoen 2022/2023
 4. Financieel jaarverslag seizoen 2022/2023
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Begroting 2023/2024
 8. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Martijn Oosterhoff (penningmeester)
 9. Voordracht leden van verdienste
 10. Bestuursmededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Tegenkandidaten voor de bestuursfunctie van penningmeester kunnen zich tot voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering melden, ondersteund door ten minste 10 leden.
De notulen en het jaarverslag van het bestuur liggen 14 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering ter inzage in de bestuurskamer. Deze kunnen daarnaast worden opgevraagd via Dirkjan Wermink (secretaris@hulzenseboys.nl). Voor inzage in het financieel jaarverslag kan contact op worden genomen met Martijn Oosterhoff (penningmeester@hulzenseboys.nl).
Tijdens de rondvraag is er ruimte voor het stellen van vragen. Eventuele vragen kunt u ook al vóór de vergadering per e-mail toesturen aan secretaris@hulzenseboys.nl.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Hulzense Boys

 • Hoofdsponsor

 • Subsponsoren