Algemene ledenvergadering 27-11-2017

Ook dit jaar is er weer een algemene ledenvergadering en wel traditiegetrouw op de laatste maandagavond van de maand november. Dit jaar is de algemene ledenvergadering op maandag 27 november 2017. De inloop is vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur. Het is wenselijk dat belangstellenden in ieder geval hun zitplaats hebben ingenomen om 20.00 uur, zodat we op tijd kunnen beginnen.

Uiteraard liggen de stukken van de penningmeester en de secretaris voorafgaand aan de vergadering ter inzage. Het betreft de jaarverslagen over het seizoen 2016-2017.

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor