Algemene Ledenvergadering 29 november 2019

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om op vrijdag 29 november 2019 de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van Sportpark Smidserve aan de G.H. Kappertstraat 45 te Hulsen. Aanvang is om 20:30 uur.

 Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen notulen
  • Algemene Ledenvergadering 26 november 2018
  • Buitengewone Algemene Ledenvergadering 27 mei 2019
 3. Jaarverslag bestuur seizoen 2018/2019
 4. Financieel jaarverslag seizoen 2018/2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
  Bestuurslid technische zaken:
  Aftredend en niet herkiesbaar is Gerard van der Zande. Het bestuur heeft nog geen vervanger om voor te dragen.
 8. Huishoudelijk Reglement
 9. Vaststelling contributie
  • Voorstel contributieverhoging spelende senioren
 10. Bestuursmededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Kandidaten voor de bestuursfunctie van bestuurslid technische zaken kunnen tot voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering melden, ondersteund door ten minste 10 leden. De notulen, het jaarverslag van het bestuur en de voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement liggen 14 dagen voor aanvang van de Algemene Leden vergadering ter inzage in de bestuurskamer. Deze kunnen daarnaast worden opgevraagd bij de secretaris.

Tijdens de rondvraag is er ruimte voor het stellen van vragen. Eventuele vragen kunt u ook al vóór de vergadering per e-mail toesturen aan secretaris@hulzenseboys.nl.

Met sportieve groet,

Het bestuur

 

 

 • Hoofdsponsor

 • Subsponsor