Algemene Ledenvergadering

Op maandag 26 november 2018 is de Algemene Ledenvergadering. Wij nodigen alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanvang om 20:00 in ons clubgebouw.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 27 november 2017
 3. Vaststellen jaarverslag 2017 – 2018 van de secretaris
 4. Privacybeleid en -reglement
 5. Vaststellen jaarverslag penningmeester 2017 – 2018
 6. Vaststellen begroting
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Verkiezing van de kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
  1. Erik Bergboer (voorzitter) is aftredend en niet herkiesbaar
   Voorgedragen door bestuur: Michel Kolman / Jodrik Piksen
  2. Matthijs Knobben (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar
   Voorgedragen door bestuur: opvolging wordt gezocht
 10. Bestuursmededelingen
 11. Arjan Meijerink voordragen als erelid
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

Het jaarverslag 2017 – 2018 van de secretaris en van de penningmeester liggen ter inzage in de bestuurskamer. Ook voordat de vergadering begint is er tijd om deze stukken in te zien, als u op tijd aanwezig bent. Tijdens de rondvraag is er ruimte voor het stellen van vragen. Uw eventuele vragen kunt u ook al vóór de vergadering per e-mail toesturen aan secretaris@hulzenseboys.nl

 • Hoofdsponsor

 • Subsponsor