Algemene Ledenvergadering

Afgelopen maandagavond 17 november 2014 vond in een goedgevulde kantine de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

IMGP3183Er werd formeel afscheid genomen van Gerwin Bronsvoort. Hij maakte jarenlang   deel uit van de TC als Hoofd Jeugd Coördinator.

Financien
Daarna werd door de penningmeester uitgelegd hoe het met de financiën van de vereniging is gesteld. Door structurele stijgende kosten en enigszins achterblijvende inkomsten werd aan de ledenvergadering toestemming gevraagd de contributie per 1 januari 2015 te verhogen. Daarnaast zullen ook de prijzen in de kantine per 1 januari 2015 worden aangepast.
De vergadering ging hiermee akkoord.

 KaderklasIMGP3179
De vorig jaar in het leven geroepen kaderklas had een duidelijke en informatieve  presentatie over de ledenenquete voorbereid en opgesteld.
Een mooi en goed verhaal met ook een aantal aandachts- en verbeterpunten voor  het bestuur. Het bestuur krijgt op een later moment het rapport van de  ledenenquete uitgereikt waarna zij met de resultaten van de enquete aa n de slag  kunnen gaan.IMGP3180

 

Bestuursverkiezing
Tijdens de vergadering werd er door de vereniging afscheid genomen van Benno de Jong als bestuurslid Algemene Zaken en van Hetty Freie als bestuursassistente. Beiden hebben 8 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Ze werden door de voorzitter bedankt voor al hetgeen ze voor de vereniging betekend hebben.
Jodrik Piksen werd benoemd als opvolger van Benno de Jong en Gerard van der Zande neemt de portefeuille van Technische Zaken voor zijn rekening. Deze portefeuille was vorig jaar vacant geworden door het afscheid van Ferdi Moes. Tevens werd penningmeester Arjan Meijerink herkozen voor een periode van 3 jaar.

IMGP3192

IMGP3195

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsoren