ALV en Pubquiz verplaatst naar zaterdag 6 maart

Vanwege het verlengen van de avondklok zijn we genoodzaakt de algemene ledenvergadering en de PubQuiz te verplaasten naar zaterdag 6 maart.
Aanvang ledenvergadering 16.30 uur.

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 • Wanneer? 6 maart 2021
 • Waar? Digitaal
 • Hoe laat? 16:30 uur

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Daar waar we in het najaar van vorig jaar gehoopt hadden dit rond deze periode weer fysiek te kunnen doen, lijkt dit gelet op de huidige ontwikkelingen niet mogelijk op korte termijn. Hierop heeft het bestuur besloten de ALV dit jaar digitaal te houden. Wil je de vergadering bijwonen, dan wordt je verzocht dit formulier in te vullen. Voorafgaand aan de vergadering ontvang je per mail de link naar de vergadering.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen notulen ALV 19 november 2019
 3. Jaarverslag bestuur 2019/2020
 4. Financieel jaarverslag 2019/2020
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Vaststelling begroting
 8. Bestuursverkiezing
  • Penningmeester:
   • Martijn Oosterhoff, aftredend en herkiesbaar
   • Christiaan Rippe, aftredend en niet herkiesbaar
  • Algemene zaken:
   • Jodrik Piksen, aftredend en herkiesbaar voor de periode van 1 jaar
 9. Afscheid Christiaan Rippe en Gerard van der Zande
 10. Bestuursmededelingen
 11. Rondvraag

(Tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering melden, ondersteunt door ten minste 10 leden.

Mocht je digitaal wat minder handig zijn, maar wil je de vergadering toch graag bijwonen? De spelers van ons eerste elftal hebben aangeboden je hier, rekening houdend met de coronaregels, mee te helpen. Mocht je hier gebruik van willen maken, kun je dit met voorzitter Jan Bouwhuis afstemmen via voorzitter@hulzenseboys.nl of 06-57567734.

Mocht je inzage in het financieel jaarverslag willen hebben, dan kun je hiervoor een afspraak maken met de penningmeester Martijn Oosterhoff via penningmeester@hulzenseboys.nl.

Tijdens de rondvraag is er ruimte voor het beantwoorden van vragen. Stuur vragen bij voorkeur in voorafgaand aan de vergadering bij secretaris Dirkjan Wermink via secretaris@hulzenseboys.nl of via het aanmeldformulier. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het ook mogelijk om aanvullend via de app vragen te stellen. Een 06-nummer wordt hiervoor tijdens de vergadering gecommuniceerd.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering wordt een pubquiz georganiseerd. Wil je hier aan meedoen, geef je dan op via dit formulier. Let op, je dient je zowel voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering als voor deelname aan de pubquiz apart aan te melden!

Bovenstaande uitnodiging wordt ook per mail verspreid aan alle leden, waarbij een bijlage naar de notulen van de voorgaande ALV en het jaarverslag is opgenomen. Mocht je geen mail hebben ontvangen (check ook je spam even), dan staat je mailadres waarschijnlijk niet geregistreerd in de ledenadministratie. Stuur dan even een berichtje naar secretaris@hulzenseboys.nl voor opname van je mailadres, zodat we je ook via die weg op de hoogte kunnen houden. Daarnaast zal hij je de bijlages dan nasturen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Hulzense Boys

 

 • Hoofdsponsor

 • Subsponsor