Bericht van de TC

Ook dit jaar is de TC al weer druk bezig met de voorbereiding op komend seizoen. Daar hoort ook bij dat er weer een bewaarboekje gaat komen. In het huidige bewaarboekje staan niet allemaal de juiste namen, adressen of telefoonnummers. Dit is erg lastig. Daarom het verzoek aan iedereen om zijn of haar adresgegevens etc. te checken. Wijzigingen graag doorgeven aan Riëtte Oosterbroek.
ledenadministratie@hulzenseboys.nl

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor