Contributie

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is er ingestemd om per 1 januari 2014 een contributieverhoging door te voeren.

Cont

De bedragen (per maand) zijn dan als volgt:
2013 vanaf 1 januari 2014

2013 vanaf 1 januari 2014
Mini’s € 5,00 € 5,00
t/m 11 jaar € 8,25 € 8,75
12 t/m 14 jaar € 9,25 € 9,75
15 t/m 17 jaar € 11,50 € 12,00
Vanaf 18 jaar € 16,00 € 16,50
Rustend lid € 7,00 € 7,00

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen uiterlijk per 1 juni van ieder jaar en daarom is in principe voor het gehele seizoen contributie verschuldigd (artikel 3, lid 5 Huishoudelijk Reglement).

Daarnaast wil ik een ieder vriendelijk verzoeken wijzigingen (bijv. rekeningnummer) tijdig door te geven aan de ledenadministratie. Dit voorkomt veel extra werk.

Ook komt het steeds vaker voor dat er niet geïncasseerd kan worden van een rekeningnummer. Stel a.u.b. de ledenadministratie en/of de penningmeester hiervan in kennis. Wij willen graag een eventuele (betalings)regeling met u treffen, mits noodzakelijk.

Als laatste wil ik een ieder (nogmaals) wijzen op de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds.

Spelregels_Jeugdsportfonds_Hellendoorn

Jeugdsportfonds

Met vriendelijke groet,

Arjan Meijerink
penningmeester

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor