Contributieverhoging per 01-01-2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 28 november 2016, is besloten de contributiebedragen voor spelende leden per 1 januari 2017 iets te verhogen.

De maandbedragen zijn nu als volgt:

mini’s 5,00
tm 11 jaar 10,00
tm 14 jaar 11,50
tm 17 jaar 14,00
vanaf 18 jaar 19,00
rustend lid/passief 7,00
rustend lid/trainend(45+) 10,00
35+ 10,00

 

Daarnaast wil ik u er (nogmaals) op wijzen dat het belangrijk is tijdig adreswijzigingen etc. door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan via ledenadministratie@hulzenseboys.nl.

De contributie wordt rond de 25e van de maand geïncasseerd. Zorg a.u.b. voor voldoende saldo op uw rekening. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de contributie te betalen neem dan a.u.b. contact met ons op. Dan kunnen we kijken naar een passende oplossing.

Daarnaast wil ik u wijzen op de eventuele mogelijkheden van het jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds). Tevens staat er informatie elders op de website.

 

Met vriendelijke groet,

Arjan Meijerink

Penningmeester

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor