Corona update 24 april – uitstel hervatten trainingen jeugd

Eerder deze week berichtten wij jullie over het onder voorwaarden hervatten van de trainingen voor de jeugd t/m 12 jaar en van 13-18 jaar naar aanleiding van de door premier Rutte aangekondigde verruiming in de coronamaatregelen. De regie voor het hervatten van deze activiteiten is neergelegd bij de gemeentelijke autoriteiten.

Vandaag ontvingen we het bericht van de gemeente Hellendoorn dat zij volop bezig zijn om de landelijke maatregelen veilig en verantwoord te vertalen naar de gemeentelijke situatie. Gelet op de door de gemeente nog te ontvangen informatie met betrekking tot alle richtlijnen, protocollen, de verantwoordelijkheden die bij de gemeente maar ook bij onze vereniging als gebruiker neer worden gelegd, komt verruiming per 29 april helaas te vroeg.

Gelet op het belang van het waarborgen van veilig en verantwoord gebruik na 29 april van onze buitensportaccommodatie wil de gemeente samen met ons en de andere verenigingen in de gemeente komen tot een zorgvuldige en werkbare herstart van de toegestane activiteiten vanaf 29 april. Kijkend naar alle richtlijnen, het in kaart brengen, beoordelen en indelen van de gewenste activiteiten, op te stellen protocollen, wijze van handhaving van afgesproken gebruik, etc. vraagt dit van alle partijen nog enige tijd.

De gemeente verwacht met de te ontvangen informatie en besluitvorming op diverse bestuurlijke niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) dinsdag 28 of woensdag 29 april meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de definitieve datum van invoering van de toegestane verruiming, de wijze van invoering en de voorwaarden waaronder.

Zodra we nieuws hebben wanneer en onder welke voorwaarden de trainingen hervat kunnen worden, zullen we jullie hierover berichten.

Bestuur v.v. Hulzense Boys

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor