Geen ledenvergadering supportersvereniging

In verband met de nog steeds voortdurende coronamaatregelen heeft het bestuur van de supportersvereniging besloten om de jaarlijkse ledenvergadering niet door te laten gaan, ook niet in digitale vorm.

Leden van de supportersvereniging kunnen het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag en het door de kascontrolecommissie goedgekeurde financiële verslag opvragen, via supportersvereniging@hulzenseboys.nl, onder vermelding van naam en adres.

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor