Geschiedenis

In het jaar 1946 lopen er bij de Christelijke Jongeren Vereniging met de daaraan gelieerde knapenvereniging bepaalde personen met het idee om sportactiviteiten te organiseren voor de plaatselijke bevolking. Ze hadden misschien nooit kunnen dromen dat ze er een voetbalclub mee zouden oprichten zoals de Hulzense Boys nu is. In de nazomer van dat jaar, als er diverse jongens met het idee rondlopen om de jeugd aan het voetballen te krijgen, pakken een aantal heren het initiatief en beleggen een bijeenkomst in het zondagschoolgebouwtje om van de oprichting een feit te maken, we spreken dan over 4 september 1946.

Het eerste voetbalveld werd geheel belangeloos beschikbaar gesteld door de heer G.H. Beunk aan de noordkant van de Eversbergweg. Waarbij de materialen nog niet op de plek waren moest er vanuit Wierden de doellatten gehaald worden, die door de mannen op de fiets gehaald werd en wat op zich al een prestatie was. De naamstelling van de club was eerst “Sportclub”, maar omdat de bond dit niet goedkeurde werd de naam Hulzense Boys in het leven geroepen. De reden dat Hulzen hier met een “Z” geschreven wordt is omdat het in die tijd zo geschreven werd, maar nadat er het fenomeen plaatsnaamaanduiding zijn intrede deed heeft de overheid het veranderd in Hulsen omdat er al meer “Hulzens” waren. met de nieuwe naam en de goedkeuring van de bond moest er ook geschikte accommodatie gevonden worden in de vorm van een veld dat aan de eisen van de bond voldeed met de daarbij behorende kleedlokalen. Deze werd gevonden bij Bakker Voortman waar Hulzense Boys een weide huurde met kleedkamer.

Met het 25-jarig jubileum in zicht had men reden voor een dubbel feestje, de gemeente had grond aangekocht om hier een nieuwe accommodatie te vestigen voor de Hulzense Boys. Nu medio 2003 is de accommodatie al weer bijna te klein door een positieve groei in het aantal leden wat mede te danken is aan de Kruidenwijk die in de afgelopen decennia is ontstaan in de nabijheid van de Smidserve. In 2012 promotie naar 2de klasse en in 2016 promotie naar 1ste klasse bij bijvoorbeeld SZVW, DOS 37, Vroomshoop, De Esch, Berkum, Deto etc.

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor