Bouwzaken en Onderhoud Complex

Wij zorgen samen met de vele vrijwiligers voor het onderhoud en beheer van onze verenigingsaccommodatie.

Het inspecteren van de gebouwen en materialen volgens een checklist. Wat houdt onderhoud en beheer volgens ons in?

  • Bijhouden welke kosten aan dat onderhoud verbonden zijn.
  • Het coördineren en organiseren van het onderhoud en zorgen dat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
  • Op tijd de nodige financiële middelen reserveren.

(d.m.v. zelfwerkzaamheid of uitbesteding)

  1. Het uitvoeren van klein dagelijks onderhoud en het verrichten van preventief onderhoud.
  2. Overleg voeren met de Gemeente Hellendoorn inzake uitbreidingen accommodatie, alsmede toekomstige ontwikkelingen bijhouden en doorspelen naar de desbetreffende instanties.

Bestuurslid :

Erik Bergboer

Commissie bouwzaken en onderhoud complex :
Ab Hilberink
tel.nr:
emailadres: ab@hilberink.nu