Erik Bergboer stopt als voorzitter.

Beste mensen,

Eind vorig jaar heb ik tijdens de Algemene Leden Vergadering aangekondigd dat ik na elf jaar als voorzitter af zal treden tijdens de ledenvergadering in 2018. Ik heb dat een jaar of 3 geleden ook al eens aangekondig, maar deze keer meen ik het en ga ook echt stoppen.

Op maandag 26 november aanstaande is het zover. Dan ben ik 11 jaar met veel plezier de trotse voorzitter van onze prachtige voetbalvereniging geweest. De reden is simpel: ik kan niet meer de voorzitter zijn die ik graag wil zijn.

In onze laatste bestuursvergadering hebben we afgesproken dat Jodrik en Michel vanaf eind november maximaal één jaar mijn rol waarnemen. En dat we met z’n allen, bestuur en leden (en ik dus ook) een jaar de tijd hebben om een nieuwe voorzitter te zoeken. Want het vinden van een nieuwe voorzitter is niet alleen een uitdaging voor het bestuur maar voor ons allemaal.

De criteria waar de nieuwe voorzitter, man of vrouw, aan zou moeten voldoen zijn relatief eenvoudig. Hij of zij moet passen bij de mensen die nu in het bestuur zitten, hart voor Hulzense Boys hebben, een zeker cijfermatig inzicht hebben, benaderbaar zijn en tussen de mensen staan, voldoende representatief zijn om ons naar buiten toe netjes te kunnen vertegenwoordigen en gevoel hebben voor de verhoudingen zoals die er zijn binnen een organisatie die voor 100% wordt gerund door vrijwilligers.

Met vriendelijke groet,
Erik