In Memoriam: Rijk Oosterbroek

Op woensdag 12 december is ons lid van verdienste Rijk Oosterbroek overleden. In Rijk verliezen we een zeer dierbaar en gewaardeerd lid.
Rijk was erg betrokken bij onze vereniging.

Tot enige tijd geleden was hij wekelijks op het sportpark te vinden om voetbal te kijken, een potje te kaarten of gewoon gezellig te kletsen. Helaas liet zijn gezondheid hem steeds meer in de steek waardoor hij niet meer in de mogelijkheid was om te komen.

Rijk heeft enorm veel voor de vereniging gedaan. Na en tijdens zijn actieve voetbalcarrière was hij o.a. de grote animator bij het damesteam destijds, hij was een van de organisatoren van de jaarlijkse bazar en ook heeft hij jaren bardiensten gedraaid.

Rijk is 81 jaar geworden en was ruim 68 lid van onze club.
De komende dagen zullen we passend stilstaan bij het overlijden van Rijk.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte en kracht, bij het verwerken van dit verlies.

Op maandag 17 december van 13.15 uur tot 13.50 uur is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in de Protestante Kerk D’Oale Grieze te Hellendoorn. Aansluitend zal er een afscheidsdienst plaatsvinden.

Bestuur v.v. Hulzense Boys