Kunstgras

De gemeente raad stemt in met de aanleg van 4 kunstgrasvelden in de gemeente Hellendoorn :

Er zal nu z.s.m. begonnen worden met de aanleg van het kunstgrasveld  op Smidserve.
Gestreefd zal worden om dit veld begin september gereed te krijgen.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.