Kunstgrasveld

Beste mensen,
Om iedereen even bij te praten.
Al weer geruime tijd geleden hebben Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Hellendoorn formeel de aanleg van een 2e kunstgrasveld in Hulsen in de begroting van dit jaar opgenomen. Na een lange aanloop is het uiteindelijk gelukt om nut en noodzaak van deze investering in ons Sportpark Smidserve vast te stellen. In de afgelopen maanden is er achter de schermen voortdurend overleg geweest. Met name over de locatie van het veld. Er waren 2 opties. Op de plek van veld 2 met als nadeel geluid- en lichtoverlast voor onze buren. Of op de plek van veld 3 met als nadeel een aanpassing van de randen van het veld in verband met de maatvoering van het kunstgrasveld. Uiteindelijk is na overleg met Gemeente en omwonenden besloten om het nieuwe veld aan te leggen op de plek van het huidige WeTra-veld, veld 3. We zetten er samen met de mensen van Sportzaken maximaal druk op om het noodzakelijke nieuwe veld begin september beschikbaar te hebben.
‘tIs maar dattu het weet.
Ik wens iedereen een geweldige vakantieperiode.
Erik