Ledenadministratie en Contributies

De ledenadministratie is volledig geautomatiseerd. Via internet worden de mutaties doorgegeven aan de K.N.V.B.

Nieuwe leden kunnen zich richten tot de secretaris van het bestuur of van de jeugdcommissie.
U krijgt van ons dan een aanmeldingsformulier. Tevens kunt u op deze site een aanmeldingsformulier downloaden.

Inschrijfformulier senioren
Inschrijfformulier jeugd

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen uiterlijk per 1 juni van ieder jaar en daarom is in principe voor het gehele seizoen contributie verschuldigd (artikel 3, lid 5 Huishoudelijk Reglement).

Daarnaast wil ik een ieder vriendelijk verzoeken wijzigingen (bijv. rekeningnummer) tijdig door te geven aan de ledenadministratie. Dit voorkomt veel extra werk.

Spelers die overschrijving willen aanvragen naar Hulzense Boys of van Hulzense Boys naar een ander club moeten dit op tijd melden. Op 31 mei van elk competitiejaar sluit de overschrijvingsperiode bij de K.N.V.B.
Overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden.
We adviseren om dit niet op het laatste moment te doen, daar beide clubs goedkeuring moeten geven en dit enige tijd in beslag neemt.

Commissie Ledenadministratie en contributies :

Riette Oosterbroek

tel.nr: 0548 – 613072
emailadres: ledenadministratie@hulzenseboys.nl

Contributie per maand(per 1-1-2017):

vanaf 1 januari 2017
Mini’s € 5,00
t/m 11 jaar € 10,00
t/m 14 jaar € 11,50
t/m 17 jaar € 14,00
Vanaf 18 jaar € 19,00
Rustend lid/passief
Rustend lid/trainend
€ 7,00
€ 10,00

Incassering van de contributie gebeurt Maandelijks.

Het komt het steeds vaker voor dat er niet geïncasseerd kan worden van een rekeningnummer. Stel a.u.b. de ledenadministratie en/of de penningmeester hiervan in kennis. Wij willen graag een eventuele (betalings) regeling met u treffen, mits noodzakelijk.

Als laatste wil ik een ieder (nogmaals) wijzen op de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds.

Jeugdsportfonds
Spelregels_Jeugdsportfonds_Hellendoorn