Privacybeleid

Privacyverklaring v.v. Hulzense Boys Dit is de privacyverklaring van v.v. Hulzense Boys, gevestigd te (7443 RB) Hulsen aan de G.H. Kappertstraat 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073711, hierna te noemen: `de Vereniging`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@hulzenseboys.nl. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. ·Voornaam ·Achternaam ·Adres ·Geboortedatum ·Telefoonnummer ·E-mail adres ·Pasfoto ·Geslacht Uitvoering van de overeenkomst. De pasfoto is nodig voor de spelerspas van de KNVB. Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden ·Medewerkers en vrijwilligers vereniging ·Sportlink ·KNVB
Administratie ·Voornaam ·Achternaam ·Adres .Telefoonnummer ·E-mail adres ·Bankgegevens ·Betaalgegevens Uitvoering van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·Boekhouder ·Accountant ·Belastingdienst
Overschrijving ·Voornaam ·Achternaam ·Adres ·Geboortedatum ·Telefoonnummer ·E-mailadres Overschrijvingsverzoek Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·Andere vereniging
Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·Voornaam ·Achternaam ·E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst LET OP BIJ COMMERCIËLE BERICHTEN IS TOESTEMMING VEREIST Zolang als men aangemeld is. ·E-marketingtools ·Toesturen tips & trics Sportlink
Uitoefening (sport)activiteiten ·Naam ·E-mailadres ·Telefoonnummer Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men is aangemeld. ·Vrijwilligers en medewerkers van de vereniging
Promoten (sport)activiteiten van de Vereniging ·Foto’s Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken ·Vrijwilligers en medewerkers van de vereniging ·Websitebeheerder
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. ·Voornaam ·Achternaam ·E-mailadres Toestemming Zolang als men aangemeld is. ·Sponsoren ·Andere verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren ·Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) ·IP-gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. ·Websitebeheerder ·Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·Voornaam ·Achternaam ·Adres ·Telefoonnummer ·E-mailadres Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
Clubgeschiedenis. Archief ·Voornaam ·Achternaam ·Foto Gerechtvaardigd belang ·Vrijwilligers en medewerkers van de vereniging ·Websitebeheerder ·Drukker
Cookies Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers wordenbekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Geautomatiseerde besluitvorming Cookies Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Geautomatiseerde besluitvorming De Vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Vereniging) tussen zit. Camerabeelden Op ons sportpark (Sportpark Smidserve) worden tijdens sportactiviteiten camera’s gebruikt om beelden te maken van een voetbalwedstrijd. Deze beelden worden allereerst gebruikt voor het analyseren van wedstrijdsituaties. Daarnaast worden de beelden getoond in de kantine en op internet (website, social media, etc.). Door het plaatsen van borden worden bezoekers van ons sportpark op de aanwezigheid van  deze camera’s gewezen. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden (voorbeeld op vordering van de politie). In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Sportlink De Vereniging gebruikt gebruik van Sportlink. Sportlink maakt gebruik van subverwerkers. Een overzicht van de huidige subverwerkers wordt gepubliceerd op haar website. Enkele van deze subverwerkers zijn partijen buiten de EU/EER. Dat betekent dat persoonsgegevens buiten de EU/EER verwerkt kunnen worden. In het overzicht van subverwerkers gepubliceerd op de website van Sportlink is aangegeven op welke wijze een passend beschermingsniveau voor gegevensverwerking door die partijen is geborgd. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Beveiliging persoonsgegevens De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Minderjarigen Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hulzenseboys.nl. Wij proberen dan de situatie op te lossen. Het kan voorkomen dat u of uw kind op een van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar privacy@hulzenseboys.nl. Links naar andere websites De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. Appgroepen Verschillende teams binnen de Vereniging maken een Appgroep aan om onderling gemakkelijk te kunnen communiceren. Deze Appgroepen vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van de Vereniging. Wijziging van het privacybeleid De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Contactgegevens Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen door een mail te versturen aan privacy@hulzenseboys.nl Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.