Smidserve per 1 september rookvrij

Beste mensen,
Achter de schermen zijn de Gemeente Hellendoorn, BLOS en de buitensportverenigingen al een tijd met elkaar in gesprek over hoe om te gaan met roken op de gemeentelijke sportparken.
Als aanloop naar een algeheel rookverbod.
Dat algemene rookverbod komt er. Geïnitieerd vanuit de overheid en/of vanuit de KNVB.
Vooruitlopend op wet en regelgeving heeft Hulzense Boys zijn verantwoordelijkheid gepakt en is begonnen met een rookvrije zone tussen kleedkamers en kantine.
En later een rookverbod op ons hele sportpark op de zaterdagochtend tot 12.00 uur.
Vanuit onze verantwoordelijkheid naar onze kinderen, jonge leden en niet rokende bezoekers.
Maar ook als min of meer logisch gevolg van de samenwerking met Kika waar we samen voor gekozen hebben.
De volgende stap is die naar een volledig rookvrij sportpark.
Net zoals in veel stadions al heel normaal is.
Een stap die we zetten met ingang van 1 september dit jaar.
Samen met een aantal andere verenigingen waaronder De Zweef en DES.
Gevolgd door alle buitensportverenigingen in de Gemeente Hellendoorn.
In het begin zal dat raar en onwennig zijn. Verandering is vaak oncomfortabel voordat het went.
Uiteindelijk weten we in de loop van de tijd niet beter en is het de normaalste zaak van de wereld.
Zoals dat is gegaan met het rookverbod in de kantine en in de rookvrije zone tussen kantine en kleedkamers.
Ik hoop op iedereens medewerking.
En ik wens ons allemaal een geweldige vakantieperiode toe.
Erik