Hulzense Boys door de jaren heen – deel 1: de velden

Dit is het eerste deel van een reeks ‘Hulzense Boys door de jaren heen’ artikelen die we in aanloop naar het 75-jarig jubileum in 2021 zullen gaan publiceren. In deze artikelen worden verschillende onderwerpen uit de historie van onze mooie vereniging beschreven. Deze artikelen kunt u op de website terugvinden onder het kopje ‘Clubinfo’, ‘Algemeen’ en dan ‘Historie’.

De oprichting van Hulzense Boys

In het jaar 1946 hebben een aantal heren van de Christelijke Jongeren Vereniging met de daaraan gelieerde knapenvereniging uit het buurtschap Hulzen het idee om voor de plaatselijke bevolking sportactiviteiten te gaan organiseren. In de nazomer van dat jaar nemen zij het initiatief om de jeugd aan het voetballen te krijgen en beleggen een bijeenkomst in het zondagschoolgebouwtje. Op woensdag 4 september 1946 is de oprichting van de voetbalvereniging een feit.

De naamstelling van de club was eerst ‘Sportclub’, maar omdat de bond dit niet goedkeurde werd de naam ‘Hulzense Boys’ in het leven geroepen. De reden dat “Hulzense” met een “z” wordt geschreven, is omdat de plaatsnaam ‘Hulzen’ in die tijd zo werd geschreven. Maar nadat het fenomeen ‘plaatsnaamaanduiding’ zijn intrede deed, heeft de overheid de plaatsnaam in ‘Hulsen’ veranderd omdat er al meer gelijknamige plaatsen waren.

Het eerste veld bij de familie Beunk

Om te kunnen voetballen heb je vanzelfsprekend een veld nodig en hiervoor had men een weide bij de familie Beunk aan de Collenstaartweg gevonden (later Eversbergweg en tegenwoordig Schaapskooiweg). De materialen zoals de latten en doelpalen moesten op de fiets uit Wierden worden opgehaald bij een kennis van de voorzitter Herman Velding. Stof voor de shirts kwam van de lokale fabriek en daarvan maakte de vrouw van de voorzitter de eerste shirts; een wit shirt met een blauwe kraag. Nadat de weide in een voetbalveld was veranderd, de tenues beschikbaar waren gesteld en een oud kippenhok als kleedkamer in gebruik werd genomen, startte men met zogenaamd ‘wild voetbal’. Dit hield in dat er niet aan een competitie werd deelgenomen.

Veld familie Beunk Veld familie Beunk2 Veld familie Beunk3

Actuele foto’s van de locatie van het voormalig veld bij de familie Beunk. De belijning op de luchtfoto is indicatief (de exacte afmetingen en foto’s ervan zijn helaas niet bij ons bekend).

Het tweede veld bij Bakker Voortman

Omdat de vereniging toch mee wilde doen aan de competitie, moest er in 1947 worden uitgeweken naar een ander veld wat aan de gestelde eisen moest voldoen. Dit veld werd gevonden door een weide bij Bakker Voortman aan de Meester Werkmanstraat te huren. Het veld voldeed nauwelijks aan de eisen, maar er volgde toch goedkeuring om hier te mogen voetballen waarna er ook het benodigde kleedlokaal werd geplaatst. Stromend water was er echter niet, waardoor ze zich moesten wassen met water uit een teil (gevuld met water uit de pomp van Bakker Voortman). Men wordt ingedeeld in de 3e klasse B zaterdagvoetbal afdeling Twente en de club had op dat moment 46 leden, bestaande uit 25 senioren en 21 junioren.

Veld familie Voortman Veld familie Voortman2 Veld familie Voortman3

Actuele foto’s van de locatie van het voormalig veld bij Bakker Voortman. De belijning op de luchtfoto is indicatief (de exacte afmetingen en foto’s ervan zijn helaas niet bij ons bekend). Het fietspad lag er destijds nog niet, het veld liep +/- tot aan de sloot bij de straatkant.

Het eerste veld op de huidige locatie en opening van sportpark Smidserve

Op 14 september 1954 wordt vervolgens het veld aan de G.H. Kappertstraat in gebruik genomen (het huidige veld 4). Dit veld wordt geopend door loco burgemeester Molenaar die ook de aftrap verricht voor de wedstrijd die daarna volgt (Hulzense Boys 1 tegen SVVN 2). Voor de kleedkamers werd de fietsenloods van de lagere school ‘School met de Bijbel’ verbouwd. Dit heeft later ook nog als eerste kantine gefunctioneerd, toen er een nieuwe stenen kleedkamer naast het veld werd gebouwd (deze kleedkamer is later als ballenhok in gebruik genomen en staat nog steeds naast veld 4).

In de loop van de jaren groeit de behoefte voor een extra veld door het stijgende ledenaantal. De toenmalige secretaris, de heer G. Brinkman, komt dan met een revolutionair plan. Hij stelt voor om een sportpark aan te laten leggen in de buurt van de boerderij van de familie Tijhuis. Op basis van die vooruitziende blik komt eind 1966 het tweede veld nog een keer ter sprake waarna er bij het college van B. en W. een verzoekschrift wordt ingediend. Maar het zal nog tot 1972 duren voordat alles in kannen en kruiken is. Op basis van de door de heer Dommerholt gemaakte tekeningen van kleedkamers en clubhuis, wordt op 15 december 1972 de nieuwe sportaccommodatie Smidserve officieel geopend (de naam ‘Smidserve’ is aan de familie Tijhuis gerelateerd).

Pupillenveldjes en wetraveld

Vanaf 1972 tot pakweg 1997 is Hulzense Boys een vereniging die gestaag groeit. Vooral door de uitbreiding van de Kruidenwijk meldden veel nieuwe leden zich aan. Extra velden zijn opnieuw noodzakelijk. In 1997 worden er dan ook 2 pupillenveldjes aangelegd op de plek waar zich nu veld 3 bevindt. Aangezien de club blijft groeien en er op het toenmalige trainingsveld (huidige veld 4) ook al wedstrijden worden gespeeld, is de aanleg van een extra wedstrijd/trainingsveld nog steeds een must. Op de plek van de 2 pupillenveldjes werd in 2000 het zogenaamde ‘wetraveld’ (veld 3) geopend om aan die behoefte te kunnen voldoen.

Pupillenveldjes Sportpark Smidserve

Foto van de pupillenveldjes.

In de jaren daarop blijkt dat dit wetraveld helaas niet aan de verwachtingen voldoet; tegenstanders spreken dan ook weleens over “voetballen in de zandbak”. Werkzaamheden aan onder andere het drainagesysteem mochten niet baten. Bij het minste of geringste slechte weer was de in de zomer zorgvuldig aangelegde grasmat weer een zandbak. Een nieuw veld heeft de hoogste prioriteit en alles wordt in het werk gesteld om de gemeente hiervan te overtuigen. Eind 2007 is het dan zover; sportwethouder Johan Coes overhandigd tijdens de afscheidsreceptie van Henk Meijerink een klein stukje kunstgras aan Henk Meijerink en Erik Bergboer. Symbolisch voor de vervanging van de grasmat op veld 1 door een kunstgrasveld. Onder de bezielende leiding van projectleider Herman Stiekema wordt dit veld gerealiseerd en op 28 augustus 2009 officieel geopend.

De huidige stand van zaken

De aanleg van het kunstgrasveld heeft een oplossing geboden voor het kunnen trainen en spelen van wedstrijden bij slechtere weersomstandigheden, maar de problemen bij het wetraveld bleven bestaan waardoor het capaciteitsprobleem voor de wedstrijden nog niet was opgelost. In 2018 wordt daarom besloten om van het wetraveld ook een kunstgrasveld te maken. Dit kunstgrasveld wordt op 13 oktober 2018 feestelijk geopend door de voorzitter Erik Bergboer, Valerie Overkamp (trainster dames) en oud-penningmeester Gerrit Westenberg.

Anno 2019 beschikt Hulzense Boys over een viertal velden; 2 grasvelden (veld 2 en 4) en 2 kunstgrasvelden (veld 1 en 3). Op het moment van schrijven van dit artikel, wordt er door alle betrokkenen hard gewerkt aan een oplossing voor de bespeelbaarheid van het kunstgras op veld 3. Bij bepaalde weersomstandigheden is dit veld namelijk te glad wat het blessuregevoelig maakt. Hopelijk wordt hier op korte termijn een oplossing voor gevonden en dan zal het hoofdstuk over de velden, in ieder geval voorlopig, worden afgesloten.

Contact: archiefcommissie@hulzenseboys.nl 

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor