IDENTITEIT HULZENSE BOYS

Onze Kernwaarden: Dit zijn waarden waarvoor wij staan en waar we herkenbaar aan zijn.

 • Plezier
 • Betrokken
 • Respecteren
 • Gedreven

 Wat willen we betekenen voor onze omgeving:
Voetbal is onze basis, onze gastvrijheid kent geen grenzen.

Wat streven we na voor de lange termijn:
Wij zijn een gezonde gedreven vereniging met betrokken leden.

Onze Kernkwaliteiten: Dit is waar wij goed in zijn en wat we inzetten om onze lange termijndoelen te realiseren.

 • Gastvrij
 • Verbinden
 • Aanspreken
 • Zichtbaar

 

PRINCIPES  HULZENSE BOYS

ONZE PRINCIPES

 Voetbal is onze basis; onze gastvrijheid kent geen grenzen!

Dit zijn de Principes van Hulzense Boys. Ze komen voort uit onze kernwaarden en geven richting aan ons gedrag en wat wij belangrijk vinden binnen de vereniging. Voor alle Principes geldt dat we elkaar stimuleren en coachen om de principes na te leven én dat we elkaar aanspreken als we er niet naar handelen.

 Plezier

 1. Samen sporten betekent plezier hebben met elkaar; Jouw plezier=Ons plezier.

Betrokken

 1. Er is geen ruimte voor vrijblijvendheid; vraag niet wat de vereniging voor jou doet maar wat jij voor de vereniging kunt doen.
 2. Wij zijn gastvrij; naast voetbal willen we meer betekenen voor elkaar en onze omgeving.
 3. Iedereen binnen de vereniging weet op elk moment waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.
 4. Als je Hulzense Boys vertegenwoordigt ben je een voorbeeld voor anderen; binnen en buiten de vereniging.

Respecteren

 1. Wij brengen respect op voor elkaar binnen en buiten het veld. Pesten, discriminatie, schelden en geweld horen niet thuis binnen onze vereniging.
 2. Scheidsrechters, trainers, leiders en vrijwilligers maken het mogelijk dat wij kunnen sporten; waardeer hun rol en inzet.
 3. Ons bezit is kostbaar; wij gaan zorgvuldig om met ons sportpark en onze materialen.

Gedreven

 1. Wij zijn gedreven in onze sportieve ambitie en in alles wat we doen. Daarbij handelen we vanuit een duidelijk en eenduidig technisch en algemeen beleid.
 2. Onze gedrevenheid uit zich niet in niet in arrogantie en ondoordachte plannen. Een gastvrije, gezonde vereniging met betrokken leden staat voorop.

 

 • Hoofdsponsor

 • Subsponsor