Jaarlijkse Ledenvergadering

Op 26 november was het weer zover, de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). De ALV kon op grote belangstelling rekenen. De ruim zestig aanwezigen konden horen dat v.v. Hulzense Boys financieel de zaken goed op orde heeft.

Dit jaar was er een aantal unieke agendapunten. Zo is na 11 jaar afscheid genomen van Erik Bergboer als voorzitter van v.v. Hulzense Boys. Ook is het voorstel om Arjan Meijerink als erelid te benoemen met applaus ontvangen. Arjan heeft in zijn speech duidelijk gemaakt dat er ook andere leden zijn die zijn/haar steentje hebben bijgedragen aan onze mooie vereniging. Leden die ook aanspraak kunnen maken op de titel erelid.

Michel heeft Erik met mooie woorden bedankt voor zijn inzet als voorzitter. Erik heeft gebruik gemaakt van de ruimte die hem is geboden om te spreken over 11 jaar voorzitterschap. Hij heeft iedereen bedankt met wie hij in die periode heeft samengewerkt.

Het bestuur had nog een aantal mededelingen. Allereerst de zorgen over veld 3. Het is weliswaar net aangelegd en dus nieuw. Maar zoals wel vaker met iets nieuws zijn er kinderziektes. Kees Oosterhoff heeft uitleg gegeven over de voortgang bij het vinden van een oplossing. Samen met de gemeente Hellendoorn en Ten Cate wordt naar een oplossing gezocht.

Ook v.v. Hulzense Boys staat voor een uitdaging, namelijk vergroening van de accommodatie. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen bij de verbouwing van de kantine. Er wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Plaatselijk Belang Hulsen, de andere “bewoner” van het gebouw. De gesprekken verlopen in een prettige sfeer.

Michel is nog ingegaan op de voortgang van ons beleidsplan waarmee we nu twee jaar aan de slag zijn. Het is goed dat we als vereniging een rode draad hebben. Dat helpt ons bij volgen van de door ons ingeslagen weg.

Wel zijn er zorgen over de bestuurlijke bezetting. Behalve het terugtreden van Erik heeft ook Matthijs Knobben laten weten niet herkiesbaar te zijn als secretaris. Hij heeft deze bestuursfunctie drie jaar vervuld. Het is gebleken dat het niet te combineren is met overige activiteiten van Matthijs. Er wordt naarstig gezocht naar een voorzitter en een secretaris. Dat is niet een verantwoordelijkheid van het bestuur, maar van alle leden.

De leden hebben het bestuur bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Uiteraard is de vergadering afgesloten met de spreekwoordelijke sigaar uit eigen doos, namelijk een consumptie voor de aanwezigen.

 

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor