Jeugdbestuur Hulzense Boys

Vanuit het bestuur bestaat al langere tijd de wens om een jeugdbestuur op te richten binnen de Hulzense Boys. De in December in het bestuur aangetreden Dick Rozendal heeft de taak op zich genomen om een jeugdbestuur te vormen. In December is hiervoor het basisplan uitgewerkt. Hierin is als belangrijkste kern opgenomen dat een jeugdbestuur grotendeels moet bestaan uit spelende leden. In januari is begonnen met de vraag uit te zetten onder de spelende leden in de MO17 en de JO17-1 en JO17-2. Vanuit de MO17 zijn Julia Koedijk en Lise Heuver de dames  en vanuit de JO17-2 zijn Luca Paloschi en Lucas Nijen Twilhaar de heren die samen met Dick Rozendal het jeugdbestuur vormen. Begin Februari is de eerste vergadering van het jeugdbestuur in deze vorm al geweest. Er is een begin gemaakt met de plannen en taken proberen inzichtelijk en helder te krijgen.

Wie zijn de mensen in het jeugdbestuur?

Van links naar rechts: Luca Paloschi (algemeen bestuurslid), Julia Koedijk (secretaris), Lucas Nijen Twilhaar(penningmeester), Lise Heuver (voorzitter) en Dick Rozendal.

Wij gaan ons in eerste instantie met een aantal taken en plannen bezig houden. Wij willen proberen de algemene communicatie binnen de vereniging naar een hoger plan te krijgen. Ook willen wij een aantal activiteiten op jaarbasis gaan organiseren voor de spelende jeugd en proberen deze op een jaarkalender te krijgen zodat deze ieder jaar weer terug kunnen komen. Hierbij wel rekening houdend met de vaste, bestaande activiteiten die dan ook op die jaarkalender terug te vinden moeten zijn. Vooral willen wij ons clubmotto hierin uitdragen.

Met mekaar, veur mekaar!

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor