Situatie nieuwe kunstgrasveld

Zoals bekend zijn er nog steeds problemen met het nieuw opgeleverde kunstgrasveld, het veld blijkt door gladheid in veel gevallen onbespeelbaar te zijn. Met name bij vochtige/natte weersomstandigheden doet zich dit probleem voor. Trainers en spelers geven meer en meer aan dat het onverantwoord is om op te trainen/spelen.

Naast Hulzense Boys doet het probleem doet zich ook bij andere clubs voor die dit type veld hebben gekregen, de KNVB is van de situatie op de hoogte.

Graag willen wij jullie informeren over de ontstane situatie, de vermoedelijke oorzaak van het probleem en hoe de leverancier in samenspraak met Gemeente en club dit probleem de komende tijd gaat aanpakken.

Op 5 oktober is de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld goedgekeurd door de KNVB, waarna op zaterdag 10 november de feestelijke opening volgde, waarbij vertegenwoordigers van Ten Cate Grass /Greenfields, gemeente Hellendoorn en Hulzense Boys aanwezig waren. Op dat moment was al bekend dat er problemen waren met de gladheid van het veld, door Ten Cate Grass/Greenfields werd op dat moment aangegeven dat dit werd veroorzaakt door een oliefilm laag op de kunstgrasvezel als gevolg van het productieproces. Door regen zou deze gaan verdwijnen, waardoor het gladheidsprobleem vanzelf opgelost zou moeten zijn.

Na verloop van tijd (en de nodige regen) werd echter duidelijk dat dit niet de oorzaak van het probleem bleek te zijn. Ten Cate Grass/Greenfields heeft vervolgens de nodige onderzoeken en testen uitgevoerd, o.a. stroken met verschillende laagdiktes zand.

De testen zagen er veelbelovend uit, waarna het nieuwe veld op de uitkomst van die testen werd aangepast . De eerste indrukken waren positief, maar uiteindelijk bleek dit toch niet het gewenste resultaat op te leveren.

Op 22 januari heeft er daarom een gesprek plaatsgevonden tussen de drie partijen, waarbij Erik Bergboer namens Hulzense Boys zijn zorg heeft uitgesproken over de situatie m.b.t. het veiligheidsaspect en ook t.a.v. de beperkingen waar wij als club nu tegenaan lopen.

Door dhr. Frans Harmeling (Project manager Ten Cate Grass/Greenfields) werd aangegeven dat zij ook verrast zijn door de huidige situatie. Het door Ten Cate Grass/Greenfields ontwikkelde veld voldoet namelijk aan alle sporttechnische eisen die daar voor gelden.

Oorzaak probleem: Het gladheidsaspect dat zich nu voordoet wordt door Ten Cate Grass/Greenfields beoordeeld als het ontbreken van voldoende “lineaire grip”. Bij bepaalde , vaak wat scherper aangezette acties, kan dit leiden tot uitglijden van spelers. Bij de “vorige” generatie kunstgras zorgt de rubber infill voor deze grip . Bij de nieuwe generatie kunstgras zonder infill, moet met name het zand tussen de grasvezel zorgen voor de lineaire grip en dat lijkt nu niet voldoende het geval te zijn. Ten Cate Grass/Greenfields geven aan dat de korrelgrootte/structuur van het zand waarvoor gekozen is wellicht niet geschikt blijkt te zijn . Daarnaast wordt gekeken naar de gladheid van de vezel zelf.

Plan van Aanpak:

Na analyse van het probleem is Ten Cate Grass/Greenfields het volgende voornemens te doen:

Testen met nieuw type zand om de laagdikte te bepalen (testen bij DES met inschakeling van zowel DES als onze vereniging)
Verwijderen huidige zandlaag
Stroever maken van de kunstgras vezel
Aanbrengen nieuwe zandlaag
Op basis van de eerste ervaringen met het nieuwe type zand, heeft dhr. Frans Harmeling aangegeven te verwachten dat het probleem hiermee wordt opgelost.

Als club hebben wij vanaf het begin aangegeven open te staan voor de laatste ontwikkeling die er zijn op het gebied van kunstgras (met name gezien de discussie in 2017/2018 over de Rubber infill), ook vanuit de gemeente was het een sterke wens om te gaan voor een kunstgras voetbalveld zonder infill.

Ondanks dat het veld alle vereiste testen heeft doorstaan, blijkt veld in de praktijk bij (met name) natte omstandigheden op dit moment helaas toch niet te voldoen aan de verwachtingen. Het mag duidelijk zijn dat het voor Ten Cate Grass/Greenfields en de Gemeente een uitdaging is om dit probleem binnen zo kort mogelijke tijd op te lossen, tot die tijd zitten wij als club met de consequenties dat het veld niet optimaal gebruikt kan worden.

Het gesprek met Ten Cate Grass/Greenfields en hun onderbouwing van het probleem, geeft ons op dit moment voldoende vertrouwen dat het uiteindelijk zal goedkomen, maar het mag duidelijk zijn dat tijd hierbij de grootste vijand is. Het vraagt enige tijd, wij als club zullen daarom nog even geduld moeten opbrengen.

Tussentijdse oplossing:
De gemeente denkt dan ook mee aan een tussentijdse oplossing. Dit betekent dat wij veld 4 als back up kunnen gaan gebruiken voor trainingen en wedstrijden wanneer de omstandigheden daarom vragen. De gemeente en ook wij weten dat dit betekent dat dit veld zwaarder belast zal worden en waarschijnlijk extra onderhoud zal vragen. In de ontstane situatie wordt dit echter zowel door de gemeente als ons als de meest juiste en meest passende oplossing aangemerkt.

Wanneer er ontwikkelingen zijn, zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden.

Namens Hulzense Boys: Kees Oosterhoff, Gert Kamphuis, Jeff Bovelander

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor