Ledenadministratie en aanpassing contributies per 01-01-2015

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de vereniging akkoord gegaan met een voorgenomen contributieverhoging.
Tevens is besloten dat er een onderscheid komt binnen de rustende (passieve en actieve) leden.
Rustende (passieve) leden betalen € 7,00 per maand. Dit bedrag wordt niet verhoogd.
Rustende (actieve, trainende) leden betalen vanaf 1 januari 2015 € 10,00 per maand.

De volledige lijst is als volgt (bedragen per maand):

Mini’s € 5,00
t/m 11 jaar € 9,60
12 t/m 14 jaar € 10,70
15 t/m 17 jaar € 13,20
Vanaf 18 jaar € 18,15
Rustend lid (passief) € 7,00
Rustend lid (actief/trainend) € 10,00

Daarnaast zal de contributie vanaf 2015 voor een ieder per maand worden geïncasseerd. Zoals reeds eerder vermeld zal dit rond de 25e van de maand achteraf gebeuren.

De ledenadministratie wordt vanaf heden verzorgd door Riëtte Oosterbroek. Zij is te bereiken via ledenadministratie@hulzenseboys.nl of eventueel per telefoon op nummer 0548-613072.

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor