Ledenadministratie v.v. Hulzense Boys

Wegens ziekte van Bertus Hogenkamp (huidige ledenadministrateur) zal de ledenadministratie vanaf heden tot nader order door Rob Stoelers (aan- en afmelden van (nieuwe)leden) en Arjan Meijerink (incasseren contributies) worden verzorgd. Beide heren zijn te bereiken op: ledenadministratie@hulzenseboys.nl.

Daarnaast zal de contributie op een ander moment worden geïncasseerd. De contributie zal rond de 25e van elke maand (achteraf) worden geïncasseerd en niet meer aan het begin van elke maand. De contributie van november zal dus omstreeks 25 november van uw rekening worden geïncasseerd.

Tevens willen we u vriendelijk doch dringend verzoeken mutaties (adreswijziging, wijziging rekeningnummer etc..) tijdig door te geven op bovengenoemd e-mailadres.

Ook zijn wij nog op zoek naar een (tijdige) vervanger van Bertus Hogenkamp. Dus heeft u maandelijks een paar uur tijd (over) en lijkt het u leuk de ledenadministratie van een voetbalvereniging bij te houden neem dan contact op met ondergetekende.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arjan Meijerink
Penningmeester v.v. Hulzense Boys
Tel: 06-51709091
Email: meijerinkarjan@gmail.com

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor