Ledenvergadering supportersvereniging

De jaarlijkse ledenvergadering van de supportersvereniging zal worden gehouden op donderdag 28 november a.s. om 20:00 uur. Alle leden van de supportersvereniging worden bij deze van harte uitgenodigd.
Op de agenda staat o.a. de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Dik Kampman en Jan Dogger. Eveneens aftredend maar niet herkiesbaar is Henk Manenschijn. Het bestuur stelt voor Jeannet Hallink te benoemen als nieuw bestuurslid.
  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor