Lid worden

U wilt lid worden van onze mooie club? Of uw kind wil lid worden? Nieuwe leden kunnen zich melden bij de ledenadministratie. U krijgt van ons dan een aanmeldingsformulier. Tevens kunt u een aanmeldingsformulier downloaden. Wilt u liever graag eerst een keer kijken en sfeer proeven dan kan dat ook! Op zaterdagochtend zijn vrijwilligers van onze vereniging te vinden op onze velden en in de kantine. Zij kunnen u meer vertellen over de voetbalactiviteiten bij Hulzense Boys. De mini’s voetballen elke zaterdag om 9.00. Kom een keer kijken!

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen uiterlijk per 1 juni van ieder jaar. Daarna is in principe voor het gehele seizoen contributie verschuldigd (artikel 3, lid 5 Huishoudelijk Reglement). Graag wijzigingen (bijv. rekeningnummer) tijdig doorgeven aan de ledenadministratie. Dit voorkomt veel extra werk.

Spelers die overschrijving willen aanvragen naar Hulzense Boys of van Hulzense Boys naar een ander club moeten dit op tijd melden. Op 31 mei van elk competitiejaar sluit de overschrijvingsperiode bij de K.N.V.B. Overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministratie. We adviseren om dit niet op het laatste moment te doen, daar beide clubs goedkeuring moeten geven en dit enige tijd in beslag neemt.

Riëtte Oosterbroek
tel.nr: 0548 – 613072
emailadres: ledenadministratie@hulzenseboys.nl

Contributie per maand (per 1-1-2023):

Mini’s € 5,00
t/m 11 jaar € 11,00
t/m 14 jaar € 12,50
t/m 17 jaar € 15,00
Vanaf 18 jaar € 22,00
Rustend lid/trainend € 11,00
Rustend lid/passief € 8,00

De contributie wordt rond de 27e van de iedere maand geïncasseerd

Het komt het steeds vaker voor dat er niet geïncasseerd kan worden van een rekeningnummer. Stel a.u.b. de ledenadministratie en/of de penningmeester hiervan in kennis. Wij willen graag een eventuele (betalings) regeling met u treffen, mits noodzakelijk.

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor