Nieuwe opzet pupillenvoetbal 2017 – 2018

De KNVB gaat vanaf het seizoen 2017/2018 de opzet van het pupillenvoetbal (O6 t/m O12) veranderen. Er komen nieuwe wedstrijdvormen met minder veldspelers en kleinere velden. Het doel is om voetbal op die manier nog meer spelplezier en ontwikkeling te bieden aan alle 300.000 pupillen in Nederland.

De KNVB heeft in samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf,  het pupillenvoetbal grondig onder de loep genomen. Om pupillen in een optimale omgeving te laten voetballen is er vernieuwing nodig: nieuwe wedstrijdvormen. Zo worden er bijvoorbeeld wedstrijden gespeeld met minder veldspelers en op kleinere veldjes. Deze nieuwe vormen sluiten beter aan bij de ontwikkeling en het spelplezier van alle voetballende jongens en meisjes.

De KNVB heeft inmiddels door het gehele land voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Naar één van deze bijeenkomsten is ook een afvaardiging van de TC van Hulzense Boys geweest. De algemene tendens was positief, maar er zijn /komen ook nog wel vragen en er moeten ook nog diverse keuzes gemaakt worden. Denk daarbij o.a. aan spelregels (bijv. indribbelen i.p.v. ingooien), de rol van de spelbegeleider, de rol van de coach, en de rol van de ouders. Deze keuzes maakt de KNVB in samenspraak met alle verenigingen.

Als TC hebben wij inmiddels een werkgroep gevormd die bezig gaat met al deze veranderingen. Zij zullen dan ook op 23 november naar een praktijkbijeenkomst van de KNVB in Zwolle gaan om deze nieuwe wedstrijdvormen in de praktijk te bekijken. Naast het bekijken van de nieuwe spelvormen zal de KNVB ook met de aanwezige clubs van gedachten wisselen over de keuzes die nog gemaakt moeten worden.

Onder voorbehoud schetsen wij alvast de plannen:

pupillen

  • Onder 6 gaat 2 tegen 2 spelen op 1/8 veldje met kleine doeltjes.
  • Onder 7 gaat 4 tegen 4 spelen op 1/8 veldje, ook met kleine doeltjes.
  • Onder 8-9-10 gaat 6 tegen 6 (5 + een keeper) spelen op 1/4 veld met pupillendoeltjes.
  • Onder 11-12 gaan 8 tegen 8 spelen op een half veld met pupillendoeltjes.

Dit zijn ingrijpende veranderingen. Om in de oude benamingen te spreken:

  • Eerstejaars D-teams gaan terug naar een half veld.
  •  F-teams en eerstejaars E-teams gaan op een kwart veld spelen.

Hiermee hoop ik dat ik een stukje duidelijkheid heb kunnen geven over de komende ontwikkelingen binnen het pupillenvoetbal, al realiseer ik mij dat er ook nog veel vragen beantwoord moeten worden.
Als TC zullen wij u op de hoogte blijven houden van de verdere ontwikkelingen.

Mochten jullie vragen hebben schroom dan niet om deze bij de TC neer te leggen.

Met vriendelijke groet,

Gerard van der Zande

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor