Nieuws uit het bestuur

Beste leden en vrijwilligers,

Graag willen we jullie via deze weg informeren over de voortgang die we hebben geboekt sinds de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) op maandag 11 december 2023, waarbij we een aantal van onze uitdagingen aan jullie hebben voorgelegd.

Denk hierbij vooral aan het aftreden van Jan Bouwhuis als voorzitter in 2024 en het vinden van een geschikte vervanger, met daarnaast de hulpkreet van onze secretaris Dirkjan Wermink over dat uitbreiding van het bestuur en de invulling van een aantal belangrijke rollen noodzakelijk is om het hoofd boven water te kunnen houden.

We zijn blij om met jullie te kunnen delen dat we in de tussentijd met een aantal enthousiaste beoogde bestuursleden hebben gesproken! In die gesprekken zijn verwachtingen over en weer gedeeld en worden er in de komende periode gezamenlijk plannen uitgewerkt om het beoogde bestuur en de vrijwilligersorganisatie van v.v. Hulzense Boys verder vorm te geven. Over deze plannen delen we op een later moment meer inhoudelijke informatie met jullie.

In het stukje ‘van de voorzitter’ was al te lezen dat we voor de rol van voorzitter graag Arjan Meijerink willen voordragen. Het voorlopige plaatje zoals we dat nu voor ons zien met dus een aantal nieuwe namen:

  • Voorzitter: Arjan Meijerink
  • Secretaris: Dirkjan Wermink
  • Penningmeester: Martijn Oosterhoff (aftredend)
  • Bestuurslid Technische Zaken: Jasper de Jong
  • Bestuurslid PR/Communicatie: Ralph Thorsen
  • Bestuurslid Jeugdbestuur & Algemene Zaken: Dick Rozendal & Esmee Tukkers

Om dit beoogde bestuur op de volgende ALV (medio september) te kunnen voordragen, is het voor alle betrokkenen voorwaardelijk dat er een opvolger voor de rol van Penningmeester wordt gevonden en dat er nog één bestuurslid aan het nieuwe bestuur wordt toegevoegd. Welke rol dit precies is zullen we later toelichten. We zijn gesprekken aan het voeren om die plek gevuld te krijgen. Daarnaast gaat het om de volgende twee belangrijke rollen die vóór de ALV ingevuld dienen te zijn:

  • Hoofd Wedstrijdzaken (verdeeld over twee à drie personen om het behapbaar te houden)
  • Vrijwilligerscoördinator (vooral het werven van nieuwe vrijwilligers voor vacatures)

Zonder de bezetting van bovengenoemde vier rollen is er simpelweg onvoldoende mankracht om dit tot een succes te maken en van start te gaan. Wij zullen ons inspannen om kandidaten te vinden, maar willen jullie hier graag bij betrekken! Ben of ken jij iemand die geschikt is? Laat het ons weten!

Leden, vrijwilligers en sponsors zorgen er samen voor dat een mooie club als v.v. Hulzense Boys kan bestaan! Help je ook mee?

Met mekaar veur mekaar!

Het bestuur

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsoren