Registratie kantine en terras

Kantine en terras

In de kantine hebben we 54 zitplaatsen, wat bij opening van Sion op de zaterdag kan worden uitgebreid naar 80 zitplaatsen. We vragen je om de geldende 1,5 meter-richtlijnen in acht te nemen, alleen te gaan zitten en tenslotte om niet te schuiven met tafels en stoelen. Op zaterdag geldt dat we zowel bezoekende verenigingen als uitspelende teams verzoeken om geen gebruik te maken van de zitplaatsen in de kantine.

Al enkele weken vragen we daarnaast om je te laten registreren als je plaatsneemt in de kantine of op het terras. Dit geldt alleen in geval je gebruik maakt van een zitplaats in de kantine of op het terras (wanneer je alleen binnenloopt om iets te bestellen om dit vervolgens weer mee naar buiten te nemen hoeft dit dus niet). Dit kan door gebruik te maken van de QR-code die her en der in de kantine verspreid is of door het tekenen van de papieren lijst die bij de ingang van de kantine ligt. We willen hierbij opmerken dat we zorgvuldig met je gegevens omgaan en deze alleen in geval van een calamiteit op verzoek aan enkel de regionale GGD verstrekken. Je gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

Let wel, wanneer er geen zitplaatsen meer beschikbaar zijn verzoeken we je om, eventueel na iets besteld te hebben, de kantine weer te verlaten via de uitgang bij de bestuurskamer. Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen. Wil je je consumptie buiten nuttigen, vraag dan om het in een hiervoor bedoelde plastic beker te schenken.

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor