Social Media

Beste mensen,

Het is tegenwoordig gebruikelijk om via de zogenaamde nieuwe media alles te delen met de hele wereld. Dat valt vrijwel zeker onder de vrijheid van meningsuiting. En dat is een groot goed. Dat is een grondrecht. Maar ook binnen de rechten die we hebben zijn zaken als billijkheid en redelijkheid aan de orde. Respect speelt daar een belangrijke rol. En zorgvuldigheid. Beeldvorming, roddel of “van horen zeggen” word zomaar gecommuniceerd als De Waarheid. Het komt steeds vaker voor dat namens “Hulsen” of “Hulzense Boys” dingen de wijde wereld in worden geslingerd die eigenlijk binnen onze vereniging zouden moeten blijven. Dingen die je eigenlijk persoonlijk met iemand zou moeten bespreken. Of zogenaamde waarheden die eerst zouden moeten worden nagevraagd bij de mensen die het betreft. Of bij mensen die echt weten hoe het zit. Op persoonlijke titel kan veel, maar als je namens Hulsen of Hulzense Boys spreekt of schrijft dan zijn er absoluut ook regels, verantwoordelijkheden en verplichtingen waar je rekening mee dient te houden. Namens het bestuur doe ik een dringend beroep op iedereen. Denk na voordat je iets de wereld in slingert. Vraag hoe het zit. Zorg dat je geïnformeerd bent voordat je iets publiceert waar onze vereniging last van heeft of kan hebben. Vraag na hoe het zit voordat je iets in het openbaar gooit waar je anderen of onze vereniging bewust of onbewust mee beschadigd of in diskrediet brengt. Vrijheid van meningsuiting is een recht maar geeft ook verplichtingen. Zeker als het over onze vereniging en/of haar leden gaat.

Met vriendelijke groet,

Erik

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor