Sponsor/donatie boekjes

Beste leden/supporters,

Ten tijde van het Husseltoernooi zijn leden van de sponsorcommissie rondgegaan met de zogeheten sponsor/donatieboekjes. Hierin kon je aangeven of je de club, belasting technisch voordelig, wilde steunen.

Mocht je het donatieboekje hebben ingevuld maar nog niet hebt ingeleverd, dan kan deze worden ingeleverd bij het barpersoneel. Achter de bar staat een bus waarin deze worden verzameld en verder verwerkt kunnen worden.

Alvast bedankt!

Sponsorcommissie

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor