Status kunstgrasveld 3 (28-05-2019)

Op 8 maart hebben wij jullie als leden geïnformeerd over het tijdspad wat Ten Cate Grass/ Greenfields heeft uitgezet welke moet leiden tot een goed bespeelbaar kunstgrasveld 3. Zoals bekend waren er grote problemen doordat het veld enorm glad bleek te zijn en daardoor onbespeelbaar. Daarnaast waren er problemen met de rol van de bal.

Begin maart hebben er op het nieuwe veld bij DES testen plaatsgevonden op teststroken met verschillende ondergronden. Hierbij zijn leden van Hulzense Boys en DES nauw betrokken geweest. Het ging hierbij om een infill met een nieuw type zand, infill met een laag polymeric en een teststrook zonder infill.

De resultaten waren voor 2 van de 3 ondergronden positief te noemen, maar Ten Cate wilde (vanzelfsprekend) niet over één nacht ijs gaan en heeft daarom zelf ook diverse interne testen uitgevoerd om zeker te stellen dat de juiste keuze zou worden gemaakt en dat de aanpassingen ook na langere tijd nog steeds zullen voldoen.

Op basis van alle uitgevoerde testen heeft Ten Cate gekozen om een infill met zand toe te gaan passen op het nieuwe kunstgrasveld. De afgelopen periode is het “oude’’ zand daarom uit het veld gezogen en vervangen door zand met een grovere korrel (rivierzand)

Vervolgens heeft Ten Cate/Greenfields gevraagd om het veld te gaan bespelen, inmiddels hebben er diverse teams op getraind en de eerste bevindingen zijn zeer positief!! Er zijn ook al een aantal wedstrijden op het veld gespeeld, zowel senioren als jeugd.

Eindelijk dus positieve geluiden, waar wij als club, maar zeker ook Ten Cate/Greenfields en de Gemeente Hellendoorn erg blij mee zijn.

De enige kanttekening die geplaatst moet worden is dat wij niet weten hoe het veld zicht gedraagt wanneer de weersomstandigheden slechter worden, dit zal pas duidelijk worden in het najaar.

De klacht m.b.t. de balrol, zal na verloop van tijd verdwijnen is de verwachting van Ten Cate/Greenfields.

Wij willen Ten Cate/Greenfields en Gemeente Hellendoorn bedanken voor de tijd en energie die ze hebben gestoken om tot dit resultaat te komen.

 

Namens Hulzense Boys: Kees Oosterhoff, Erik Bergboer, Jeff Bovelander, Gert Kamphuis

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor