Teamindeling jeugd seizoen 2022-2023

Beste spelers en ouders,

Na behoorlijk veel puzzelwerk zijn we als technische commissie tot de teamindelingen voor het seizoen 2022 -2023 gekomen. We zijn bij de indeling niet over één nacht ijs gegaan. In eerste instantie hebben we als technische commissie een concept indeling gemaakt op basis van de huidige teams en de wedstrijden die wij als technische commissie hebben gezien. Uitgangspunt is dat wij spelers in willen delen op het niveau waarop ze zo veel mogelijk met gelijkwaardige spelers samenspelen, waarbij we het plezier van spelers voorop willen stellen. Daarbij zijn we van mening dat spelen op het juiste niveau voor meer plezier zorgt dan dat een speler te hoog of te laag ingedeeld wordt. Overigens betreft het hier de indeling voor de jongens- en/of gemengde teams. Voor de meidenteams zijn de verantwoordelijken druk bezig om dit rond te maken en deze zullen z.s.m. geplaatst worden.

Die indeling die we als technische commissie hebben gemaakt is besproken met trainers en/of leiders en gezamenlijk zijn we gekomen tot de teamindeling zoals deze er nu ligt. Wij gaan er vanuit dat de indeling correct is en uitgangspunt is dan ook dat dit de teams voor het aankomende seizoen zijn. De teams kunnen echter nog aangepast worden als de situatie daar om vraagt.

Het indelen van de teams heeft onze voorrang gehad en nu zijn we druk bezig met het invullen van de trainers en leiders. Bij een aantal teams ziet u nog geen trainer staan en staan vacatures uit. Dit betekent niet dat ze volgend jaar geen trainer hebben. Op dit moment zijn wij druk bezig om de laatste posities in te vullen en gesprekken met meerdere potentiële trainers zijn al ingepland en we hopen de komende weken voor alle teams de trainers rond te hebben. Meer informatie daarover vindt u binnenkort op onze website van Hulzense Boys. Mocht u interesse hebben om als trainer of leider aan de slag te gaan, dan kunt u zich melden bij Tim van der Zande, zie onderstaande mailadres.

De trainingen met de huidige teams lopen door tot 9 juni. We zijn aan het kijken of er in de week daarna nog met de nieuwe teams getraind kan worden. Dit is wel de intentie, maar het feit dat de kunstgrasvelden dan niet meer bespeelbaar zijn maakt dit onzeker.

Ook als u vragen of opmerkingen ten aanzien van de teamindeling heeft horen wij dit graag. Wel dienen deze opmerkingen uiterlijk 17 juni bij Tim van der Zande binnen te zijn. Dit kan via timvanderzande@gmail.com. Daarna gaan we er vanuit dat alles akkoord is.

Teamindelingen 2022-2023

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor