Terras voorlopig niet open

Met pijn in het hart, want wat hadden we weer graag samen het glas geheven, de mededeling dat het terras op Smidserve voorlopig niet open gaat.

De versoepelende maatregelen per 19 mei laten toe dat maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn, per tafel in tweetallen op 1,5 meter afstand, personen uit eenzelfde huishouding uitgezonderd.

Vooraf (al dan niet online) reserveren is verplicht net als de gezondheidscheck.  Voeg daarbij de logistiek en de verplichte handhaving en dan wordt duidelijk dat dit voor onze vrijwilligers een onwerkbare situatie is.

Buiten beschouwing nog de invloed van de weersomstandigheden want waar moeten 50 personen naar toe als het regent en dat gebeurt nogal eens de laatste tijd.

Als de cijfers blijven dalen komen er meer versoepelingen en minder beperkingen. Hopelijk betekent dit dat met enkele weken de kantine ook weer open mag en dan gaat het echt gebeuren.

We begrijpen de teleurstelling maar vragen om begrip.

Bestuur en kantinecommissie

TIP:

Gezellig wat drinken kan natuurlijk wel prima bij onze lokale horecaondernemers.

 

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor