Trainersmutaties

Richting volgend seizoen vinden er een aantal mutaties plaats onder de jeugdtrainers.
Thomas van Uunen (A1) heeft aan de TC aangegeven te gaan stoppen aan het einde van het seizoen. Hij wil de TC-2 cursus gaan volgen en dit is niet te combineren met een eigen team.

Op korte termijn jammer voor Hulzense Boys, maar wij hebben begrip voor zijn keuze en ambities. De vacature die hierdoor ontstaat wordt ingevuld door Arjan Eshuis door te schuiven van de C1 naar de A1.

Met Robin Veenstra (B1) is in goed overleg afgestemd dat de samenwerking niet zal worden verlengd, hiervoor gaat de club op zoek naar een vervanger.

Wilmar Nieuwenhuis gaat eerst nog weer voor 4 maanden terug naar Amerika, maar zal na de zomer de C1 onder zijn hoede gaan nemen. Daarnaast zal Wilmar binnen de jeugdafdeling een aantal aanvullende taken krijgen, hierover vinden momenteel gesprekken plaats met hem.

Huidige seizoen:
Door studieverplichtingen kan Tim van der Zande de 2e helft van dit seizoen de E1 niet begeleiden. Menno Kamphuis is bereidt gevonden de training en coaching tot eind seizoen over nemen.
Dit betekent wel dat de trainingstijden van de E1 zullen worden verplaatst naar de dinsdag en donderdagavond.

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor