Trainingen jeugd hervat vanaf 6 mei!

Vanmiddag ontvingen we het bericht van de gemeente Hellendoorn dat de door ons ingezonden protocollen voor het hervatten van de trainingen voor jeugd t/m 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar zijn goedgekeurd. Goed nieuws dus, want dat betekent dat we volgende week weer kunnen beginnen met trainen voor deze groep. We willen de gemeente dan ook hartelijk danken voor de snelle beoordeling en afwikkeling!

De trainingen kunnen onder begeleiding worden hervat met ingang vanaf woensdag 6 mei. We bieden voor elk team 2x per week een training aan, 1x doordeweeks (komende week op woensdag/donderdag, daarna op dinsdag/woensdag) en 1x op zaterdag. Het trainingsrooster is HIER te vinden. We willen benadrukken dat deelname op vrijwillige basis is. Wel vragen we je om het je trainer altijd te laten weten wanneer je niet komt, zodat we rekening kunnen houden met het aantal te verwachten mensen op Sportpark Smidserve. Buiten de hier genoemde tijden en dagen is het niet toegestaan om te trainen.

Ook willen we de trainingen, zoals door de regering verzocht, openstellen voor niet-leden. Mocht je hier belangstelling voor hebben, stuur dan even een berichtje naar Wout-Jan Hogenkamp (06 – 182 247 43), zodat je in overleg met hem met een team mee kunt doen.

Begrijpelijkerwijs gelden voor het op een veilige en verantwoorde manier hervatten van de trainingen ook extra regels. Allereerst gelden voor iedereen de volgende algemene VEILIGHEIDS- EN HYGIËNEREGELS.

Daarnaast hebben we protocollen voor zowel spelers, ouders als trainers. Deze zijn HIER alle 3 (achter elkaar) terug te lezen. Neem deze protocollen goed door (eventueel samen met uw kind of met je ouder/verzorger)!  Op het Sportpark zal worden toegezien op het naleven van deze regels door de aanwezige toezichthouders (te herkennen aan een hesje).

We willen iedereen verzoeken zoveel mogelijk met eigen vervoer naar Sportpark Smidserve te komen. Kom hierbij niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint. Mocht u uw kind met de auto willen brengen geldt dat u uw kind alleen af kunt zetten op de parkeerplaats. Toegang tot het Sportpark als ouder/verzorger/toeschouwer is niet toegestaan. Wanneer u uw kind weer op komt halen, kom dan niet eerder dan het tijdstip waarop de training van uw kind is afgelopen. Aanrijd routes naar en looproutes op het Sportpark Smidserve zijn wat anders dan gewoon, zie HIER. Houd je daarnaast aan de aangebrachte markeringen op en om Smidserve. Tenslotte willen we jullie vragen om altijd de aanwijzingen van je trainer en de aanwezige toezichthouders op te volgen.

Voor de goede orde, kleedkamers en clubgebouw blijven gesloten voor spelers. Ga dus vooraf thuis naar de wc, was je handen en ga na de training direct naar huis om thuis te douchen (in noodgevallen kan (na toestemming) gebruik gemaakt worden van het toilet in het kleedkamergebouw).

Het is een hele lijst met regels, maar wel noodzakelijk om weer te kunnen beginnen met de trainingen. We rekenen dan ook op jullie medewerking. Wij hebben er in ieder geval weer zin in, en we hopen jullie ook!

Bestuur en Technische Commissie

 

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor