Uitloting obligaties

Obligatie HB

Onlangs zijn er obligaties met de volgende nummers uitgeloot:

€ 100

4, 5, 55, 61, 65, 68, 93, 95, 102, 110, 116, 140, 149, 152, 156, 181, 191, 198, 199 en 200

 € 50

503, 535, 536, 542 en 549

De uitgelote obligaties zijn betaalbaar tegen inlevering van de betreffende obligatie.
Voor het ontvangen van de aflossing kunt u zich
melden bij Arjan Meijerink, penningmeester,

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor