Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 december 2021

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om op maandag 13 december 2021 de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Aanvang is 20:00 uur.

Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn we ook dit jaar genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering digitaal te organiseren en wel via Microsoft Teams. Meld je hiervoor aan met je naam en mailadres via secretaris@hulzenseboys.nl, dan krijg je voor aanvang van de vergadering een digitale link met toegang tot de vergadering toegestuurd.

 Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen notulen
 • Algemene Ledenvergadering 6 maart 2021
 1. Jaarverslag bestuur seizoen 2020/2021
 2. Financieel jaarverslag seizoen 2020/2021
 3. Verslag kascommissie
 4. Verkiezing kascommissie (nieuw lid + reserve)
 5. Bestuursverkiezing

Voorzitter: Aftredend en herkiesbaar is Jan Bouwhuis.

Secretaris: Aftredend en herkiesbaar is Dirkjan Wermink.

Bestuurslid Algemene Zaken: Aftredend en niet herkiesbaar is Jodrik Piksen. Het bestuur draagt Dick Rozendal namens het jeugdbestuur voor als vervanger.

Bestuurslid Organisatorische Zaken: Aftredend en herkiesbaar voor de periode van 1 jaar is Michel Kolman.

 1. Structuur
 2. Bestuursmededelingen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Tegenkandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich tot voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering melden, ondersteund door ten minste 10 leden.

De notulen en het jaarverslag van het bestuur liggen op zaterdag ter inzage in de bestuurskamer. Deze kunnen daarnaast worden opgevraagd bij de secretaris. Mocht je inzage in het financieel jaarverslag willen hebben, dan kun je hiervoor een afspraak maken met de penningmeester Martijn Oosterhoff via penningmeester@hulzenseboys.nl.

Tijdens de rondvraag is er ruimte voor het stellen van vragen. Indien mogelijk verzoeken we je je vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de vergadering per e-mail toe te sturen via secretaris@hulzenseboys.nl.

Met sportieve groet,

Het bestuur

 • Hoofdsponsor

 • Subsponsor