Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 november 2017

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 november 2017

Locatie

Sportpark Smidserve, kantine Hulzense Boys
Datum Maandag 27 november 2017
Aanvang 20.00 uur

 

 

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 28 november 2016
 3. Vaststellen jaarverslag 2016 – 2017 van de secretaris
 4. Vaststellen jaarverslag penningmeester 2016 – 2017
 5. Vaststellen begroting
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verkiezing van de kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
  • Arjan Meijerink (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar. Voorgedragen door bestuur: Martijn Oosterhoff / Christiaan Rippe
  • Gerard van der Zande (technische zaken) is aftredend en niet herkiesbaar. Voorgedragen door bestuur: opvolging wordt gezocht
 9. Bestuursmededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Het jaarverslag 2016 – 2017 van de secretaris en van de penningmeester liggen ter inzage in de bestuurskamer. Ook voordat de vergadering begint is er tijd om deze stukken in te zien, als u op tijd aanwezig bent. Tijdens de rondvraag is er ruimte voor het stellen van vragen. Uw eventuele vragen kunt u ook al vóór de vergadering per e-mail toesturen aan secretaris@hulzenseboys.nl.

 • Hoofdsponsor

 • Subsponsor