Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 4 november 2022

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om op vrijdag 4 november 2022 de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van Sportpark Smidserve aan de G.H. Kappertstraat 45 te Hulsen. Aanvang is 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen notulen
  • Algemene Ledenvergadering 13 december 2021
 3. Jaarverslag bestuur seizoen 2021/2022
 4. Financieel jaarverslag seizoen 2021/2022
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Begroting 2022/2023
 8. Vaststelling contributie en kantineprijzen
  • Voorstel contributieverhoging
  • Voorstel verhoging kantineprijzen
 9. Bestuursverkiezing

Bestuurslid organisatorische zaken:

Aftredend en niet herkiesbaar is Michel Kolman. Het bestuur heeft nog geen vervanger om voor te dragen.

 1. Bestuursmededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

Kandidaten voor de bestuursfunctie van bestuurslid organisatorische zaken kunnen zich tot voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering melden, ondersteund door ten minste 10 leden.

De notulen en het jaarverslag van het bestuur liggen 14 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering ter inzage in de bestuurskamer. Deze kunnen daarnaast worden opgevraagd via Dirkjan Wermink (secretaris@hulzenseboys.nl). Voor inzage in het financieel jaarverslag kan contact op worden genomen met Martijn Oosterhoff (penningmeester@hulzenseboys.nl).

Tijdens de rondvraag is er ruimte voor het stellen van vragen. Eventuele vragen kunt u ook al vóór de vergadering per e-mail toesturen aan secretaris@hulzenseboys.nl.

 

Met sportieve groet,

 

Bestuur v.v. Hulzense Boys

 • Hoofdsponsor

 • Subsponsoren