Update situatie nieuwe kunstgrasveld (08-03-2019)

Graag willen wij de leden van Hulzense Boys een update geven m.b.t. huidige situatie van het nieuwe kunstgrasveld. Zoals aangegeven in de vorige publicatie is het hoofdprobleem dat het veld te weinig zgn. “lineaire grip” in zich heeft, wat doorglijden en uitglijden van spelers tot gevolg heeft. Bij de vorige generatie kunstgras zorgt de rubber infill voor voldoende grip, bij de nieuwe generatie kunstgras zonder infill, moet met name het zand tussen de grasvezel zorgen voor de lineaire grip en dat lijkt nu niet voldoende het geval te zijn. Ten Cate Grass/Greenfields heeft een Plan van Aanpak opgesteld om het ontstane probleem aan te pakken. Plan van Aanpak: De afgelopen weken heeft Ten Cate/Greenfields zelf uitgebreide interne testen uitgevoerd. I-n navolging hierop zullen er middels teststroken 3 verschillende configuraties in de praktijk beproefd worden door spelers van  DES en Hulzense Boys.
  • Wk9 & 10: Aanleg van 3 teststroken op nieuwe veld bij DES (inmiddels gereed)
-sectie met geheel nieuw type zand -sectie zonder zand -sectie met een laagje polymeric infill
  • 12 maart: Testen van verschillende ondergronden door spelers van beide verenigingen o.l.v. Ten Cate Grass/Greenfields (Kees Oosterhoff gaat hiervoor aantal spelers benaderen)
  • 19 maart: Vervolg overleg tussen Ten Cate Grass/Greenfields, Gemeente en betrokken verenigingen
Opmerking: Sowieso zal op termijn het zand uit het veld van Hulzense Boys verwijderd worden. Door de leverancier is aangegeven dat dit pas zal plaatsvinden wanneer er meer bekend is over de gekozen oplossing. Zoals al aangegeven in de vorige publicatie is tijd de grootste vijand is. De testfase vergt de nodige tijd, als de oplossingsrichting bekend is zal dit vervolgens nog op de velden van beide clubs moeten worden doorgevoerd. Als club zullen wij realistisch moeten zijn t.a.v. de doorlooptijden en de verwachting is helaas niet dat het probleem nog zal worden opgelost tijdens de lopende competitie. Tussentijdse oplossing: De gemeente heeft aangegeven dat wij veld 4 als backup kunnen gebruiken wanneer het kunstgrasveld niet bespeelbaar is. Dit zal vooralsnog de situatie blijven en zal veld 4 voor trainingen en wedstrijden worden gebruikt. Het mag duidelijk zijn dat dit het nodige extra onderhoud zal vragen, hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente. Namens Hulzense Boys: Kees Oosterhoff, Erik Bergboer, Jeff Bovelander, Gert Kamphuis
  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor