Van de Technische commissie

Beste trainers, leiders en verdere elftal begeleiding,

Wij constateren met enige regelmaat dat tijdens wedstrijden en/of trainingen van onze teams, er door sommige personen uit het begeleidingsteam gerookt wordt. Wij vinden dat echter niet gepast. Ondanks dat er geen rookprotocol binnen Hulzense Boys is willen wij hier toch graag afspraken over maken. Dit omdat wij met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben naar onze jeugd toe en dit ook niet vinden passen bij een sportieve en gezonde vereniging als Hulzense Boys. Wij verzoeken daarom (jeugd)trainers, leiders, verzorgers, scheids- of grensrechters, of andere begeleiders van een team, rondom en tijdens de trainingen en wedstrijden niet te roken.

In het kader van: “Geef de jeugd het goede voorbeeld” hopen en verwachten wij dat iedereen deze afspraken respecteert en dat men zich er ook aan houdt.

Mocht iemand nog vragen en/of opmerkingen hierover hebben, dan kan men zich wenden tot de Technische Commissie.

Technische Commissie Hulzense Boys

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor